GIỚI THIỆU CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG

Với kinh nghiệm  n 21 năm xây dựng và phát triển, công ty xử lý môi trường VĂN LANG đã trở thành thương hiệu uy tín và là Đơn vị tư vấn các thủ tục môi trường, xử lý nước thải thủy sản, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý chất thải công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu tư vấn xử lý môi trường, tổng thầu xử lý môi trường VĂN LANG gắn liền với những dự án lớn của Chủ đầu tư trong và ngoài nước, các Tập đoàn đa quốc gia ... 
VĂN LANG đã trở thành một trong 5 công ty môi trường hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào mang đến những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất giúp khách hàng an tâm, bền vững sản xuất, phát triển kinh tế.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Khi quý doanh nghiệp đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng chắc hẳn sẽ quan tâm đến thủ tục môi trường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vậy lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì? Tại sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào? Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm những gì?,… hãy liên hệ với công ty môi trường Văn Lang, chúng tôi với kinh nghiệm hơn 21 năm trong lĩnh vực môi trường, đội ngũ cán bộ - nhân viên gồm những thạc sĩ và kỹ sư giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn, chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp/ đơn vị thực hiện vấn đề này, Văn Lang luôn cam kết đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng với phương châm Uy Tín – Chất Lượng – Tận Tâm Phục Vụ.

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment), là sự đánh giá khả năng tác động tích cực/tiêu cực của một dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội. Ở Việt Nam, đánh giá tác động môi trường được viết tắt là ĐTM. 

Đánh giá tác động môi trường ĐTM bao gồm cả việc phân tích lẫn dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án.

2. Tại sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Thực hiện yêu cầu của luật bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam.

- Là một nội dung của dự án tiền khả thi của dự án phát triển. Thiếu ĐTM, dự án sẽ không được phê duyệt.

3. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM  gồm:

- Các dự án, công trình trọng điểm quốc gia như: sân bay, cảng biển, đường cao tốc, các dự án sử dụng một phần diện tích của khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…

- Các ngành nghề sản xuất có quy mô quy định theo phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

- Các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư, khu đô thị,…

4. Tác dụng của việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Là công cụ quản lý Môi trường có tính chất phòng ngừa.
  • Giúp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động tiêu cực đến Môi trường.
  • Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định.
  • Là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra Môi trường.
  • Góp phần cho phát triển bền vững.
  • Xây dựng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

5. Cơ sở pháp lý lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ sở pháp lý lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được nêu tại các văn bản
Pháp luật sau:

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014.

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.

6. Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bao gồm các nội dung sau:

- 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trườg của dự án thực hiện. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo dự án đầu tư/tài liệu tương đương khác.

7. Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, cần phải thực hiện theo quy trình lập báo cáo đánh giá tác động như sau:

- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;

- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT - XH;

- Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;

- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường;

- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

8. Địa điểm nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tại Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận/huyện đối với trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện cam kết bảo vệ môi trường/ kế hoạch bảo vệ môi trường  trước khi hoạt động hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Tại Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh/ thành phố đối với các doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi hoạt động hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu về tư vấn môi trường như lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, xin giấy phép khai thác nước; nhu cầu về thiết kế hệ thống xử lý nước thải, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt máy móc xử lý môi trường, bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, cung cấp các sản phẩm cơ khí môi trường,… Hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất!
Quý Khách Hàng có nhu cầu Tư vấn các thủ tục môi trường, Lập giấy phép đăng kinh doanh, giấy phép đầu tư, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Lập đề án bảo vệ môi trường, xin giấy phép xả thải, xin giấy phép đăng kí nước ngầm, đăng ký chủ nguồn chất thải, lập báo cáo hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường, lập thỏa thuận địa điểm xây dựng, báo cáo đầu tư, giấy chứng nhận, khảo sát điều tra, thu thập số liệu kiên quan đến dự án, đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm, biện pháp môi trường, giám sát môi trường.....

Tư Vấn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giấy, Tính toán hệ thống xử lý nước thải giấy, Bột giấy, Bản vẽ Cad xử lý nước thải giấy, Cấu tạo Thiết bị xử lý nước, Báo giá hệ thống xử lý nước thải bột giấy, Chi phí xây dựng hệ thống xử nước thải giấy, Tính Kinh tế Xử lý nước thải Dệt Nhuộm, Xử lý nước thải Thủy Sản, Xử lý nước cấp, Xử lý nước Khu Công Nghiệp, Xử lý nước thải chế biến giấy, Xử lý nước thải bột giấy, Xử lý nước thải Thủy Sản, Xử lý nước thải chế biến sữa, Xử lý nước thải váng sữa, Xử lý nước thải thực phẩm, Xử lý nước thải có hàm lượng chất lơ lửng cao...,

Hỗ trợ tư vấn công trình, Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải, Xử lý nước cấp, Tổng Thầu EPC, Tổng Thầu Xây Dựng, Tư Vấn Môi Trường, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Thủ tục môi trường, Hồ sơ môi trường, Cố vấn môi trường, Tư vấn giám sát môi trường, Vận hành hệ thống xử lý nước thải, Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải, Kiểm tra hỗ trợ tư vấn miễn phí công trình hiện hữu tại nhà máy .... 

Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang

Địa chỉ trụ sở: 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP HCM

Email: congtymoitruongvanlang@gmail.com

Website: http://vlc.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vlc.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0AzgJssqlZu8m6k4o3iCAw?view_as=subscriber

Hotline: 0946 758 660 - Mr. Hiếu

Phòng Marketing - Kinh Doanh Công Ty Môi Trường Văn Lang

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

Tổng Thầu EPC Thiết Kế Thi Công Dự Án Môi Trường, Tư Vấn Dịch Vụ Môi Trường, Vận Hành Bảo Trì Hệ Thống Xử Lý Môi Trường, Sản Phẩm Thương Mại.
1/1 Đường số 5 - P.7 Quận Gò Vấp TP.HCM Việt Nam
0946 758 660 - Mr. Hiếu
congtymoitruongvanlang@gmail.com - vanlang@vlc.vn